top of page

MB "SUKNĖ" el. parduotuvės nuostatos

 

 

Parduotuvės naudojimosi nuostatos

 

Šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi nuostatos (toliau – Nuostatos) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp MB „Suknė“ (toliau – Pardavėjas) elektroninės parduotuvės www.sukne.net (toliau – El. parduotuvė, Mūsų, Mumis, Mes) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios MB „Suknė“ ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Naudotis El. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ar jų įgalioti atstovai;

b) nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija ar jų įgalioti atstovai;

c) juridiniai asmenys ar jų įgalioti atstovai.

1.2. Jeigu Jūs norite nusipirkti prekes – turite užsiregistruoti arba pateikti savo duomenis, reikalingus užsakymo ir pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir aktyvavote savo abonento duomenis.

1.3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei El. parduotuvėje pateikta „Privatumo politika“. Šie duomenys yra būtini, norint vykdyti Jūsų užsakymus. Pardavėjas nekaupia ir neprašo pateikti duomenų apie Jūsų mokėjimo korteles ar bankų sąskaitas.

1.4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes El. parduotuvėje. Prekių kainos El. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo Lietuvoje kainos įskaičiuotos. Užsakytas prekes galima atsiimti ir parduotuvėje, prieš tai suderinus telefonu.

1.4.1 Prekių pristatymas (transportavimas) į užsienį turi būti suderintas su Pardavėju iš anksto ir išlaidos bus skaičiuojamos atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį. Pristatymo kaina bus pridedama prie užsakymo bendros sumos.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs El. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, užpildę vartotojo rekvizitus, patvirtinate užsakymą sumokėdami už prekes.

1.6. Jūs El. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis, reikalingus užsakymo ir pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymui.

 

2. Jūsų teisės ir pareigos

2.1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš El. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Naudodamasis El. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties nuostatomis ir privalote jų laikytis, atsakydami už visus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.3. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo ir gražinimo išlaidas.

2.4. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės El. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus El. parduotuvėje atlikote Jūs.

2.5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami El. parduotuvės paslaugomis.

 

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Nuostatose, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

3.4. Už prekes galima atsiskaityti:

a) Banko kortele per Pardavėjo el. parduotuvės pinigų surinkimo sistemą;

b) išankstiniu banko pavedimu į įmonės „Suknė“ sąskaitą SEB banke;

c) grynaisiais pinigais (atvykus į MB "Suknė" parduotuvę).

4. Prekių pristatymas ir prekių grąžinimas apibrėžtas „Pristatymo ir grąžinimo sąlygose“.

5. Baigiamosios nuostatos

 

5.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Nuostatas ir kitus su Nuostatomis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Nuostatų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

5.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Nuostatas redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

5.3. Jei po Nuostatų pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Nuostatų redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

5.4. Visi nesutarimai dėl šių Nuostatų vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. El. parduotuvėje nurodyta prekės išvaizda arba pakuotė (tara) pavaizduota nuotraukoje gali neatitikti realios prekės išvaizdos arba pakuotės dydžio.

5.6. Šioms Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo Politika

Įsigaliojimo data: 2020 m. sausio 15 d.
 

MB "Suknė" (toliau Sukne.net) supranta, kad privatumas mūsų klientams labai svarbus, todėl stengiamės paaiškinti, kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, perduodame ir saugome jūsų asmens duomenis. Ši Privatumo politika taikoma visiems klientams perkantiems parduotuvėje arba elektroninėje parduotuvėje, naudodamiesi kompiuteriu, mobiliuoju telefonu ar planšete.
 

Svarbu Privatumo politiką atidžiai perskaityti, nes šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojami jūsų asmens duomenys. Taip pat svarbu tikrinti, ar Privatumo politika neatnaujinta. Jei Privatumo politiką atnaujinsime, apie, mūsų manymu, esminius pakeitimus jums pranešime iš anksto, jums atsiųsdami el. laišką.


MŪSŲ RENKAMI DUOMENYS:
● Pirkdami Sukne.net elektroninėje parduotuvėje turite susikurti paskyrą, kurioje apie save pateikiate tam tikrą informaciją, savo vardą, pavardę, adresą, gimimo metus, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
● Jei susisieksite su mumis norėdami aptarti kokį nors produktą ar paslaugą, pateikti užklausą ar skundą, iš jūsų rinksime duomenis. Tokie surinkti duomenys bus jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, bei, atsižvelgiant į jūsų užklausą, taip pat gali būti prekių pristatymo adresas, el. pašto adresas;
● Be jūsų teikiamų duomenų, rinksime duomenis apie tai, kokias paslaugas/produktus, kaip ir kada naudojate/perkate iš Sukne.net elektroninės parduotuvės. Bei informaciją, saugomą slapukuose;
● Duomenų apie jus galime gauti iš viešai prieinamų ir komercinių šaltinių (kiek leidžia įstatymai), šiuos duomenis galime naudoti kartu su kita informacija, gauta iš jūsų arba apie jus. Jums pasirinkus prisijungti prie trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, duomenų apie jus taip pat galime gauti iš jų.

 

JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS:
● Jūsų pageidaujamai paslaugai ar produktui teikti;
● Siekdami teikti turinį, paslaugas ar produktus, pritaikytus pagal jūsų poreikius (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
● Reklamai, pvz., pritaikytoms reklamoms, remiamam turiniui teikti ir reklaminiams pranešimams siųsti (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
● Rinkai, klientams, produktams ir paslaugoms vertinti ir analizuoti, kad galėtume daugiau suprasti (prireikus naudojant statistinius procesus) apie savo klientus ir jums teikti aktualiausius pranešimus, paslaugas bei funkcijas.
● Klausti jūsų nuomonės apie mūsų produktus ir paslaugas ir atlikti klientų apklausas (jei to reikia, jums atskirai sutikus);
● Norėdami suprasti, kaip perkate/naudojate produktus/paslaugas, kad galėtume pagerinti savo darbo kokybę;
● Nemokamiems prizams dalyti, prizų konkursams ar pasiūlymams rengti (kiek tai leidžia įstatymai).
Galite pasirinkti, kaip naudojame jūsų duomenis. Galite pasirinkti, ar norite iš mūsų gauti reklaminių pranešimų, iš pradžių juos užsiprenumeruodami ir (jei apsigalvosite) vadovaudamiesi pranešime pateiktomis prenumeratos atsisakymo instrukcijomis.

 

DALIJIMASIS JŪSŲ DUOMENIMIS
Jūsų duomenis galime atskleisti savo įmonės viduje, atitinkamiems komandos nariams, atsakingiems už: klientų aptarnavimą, teisinius klausimus, finansus, pardavimus, rinkodarą. Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti toliau nurodytiems subjektams, kiek tai būtina norint teikti Paslaugas:
● Paslaugų teikėjams. Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti atidžiai atrinktoms įmonėms, teikiančioms paslaugas mums arba mūsų vardu, pvz., įmonėms, kurios mums padeda atlikti klientų aptarnavimo veiklą, reklamuoti, vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas, teikti sąskaitas ar kurios mūsų vardu siunčia el. laiškus. Šie subjektai pagal sutarties nuostatas jūsų duomenis gali naudoti tik tais tikslais, kurie susiję su paslaugų teikimu mums.
● Kitoms šalims, kai to reikalauja įstatymai.
● Kitoms šalims, susijusioms su įmonių operacijomis. Jūsų duomenis trečiajai šaliai galime atskleisti įmonių
jungimosi, įsigijimo, pardavimo arba bankroto atveju.
● Kitoms šalims (jums sutikus arba jūsų nurodymu). Be šioje Privatumo politikoje nurodytų atskleidimo atvejų, duomenis apie jus su trečiosiomis šalimis galime bendrinti jums atskirai sutinkant arba to pageidaujant.

 

JŪSŲ TEISĖS
Turite teisę prašyti išsamių duomenų apie jus surinktus duomenis ir prašyti ištaisyti su šiais duomenimis susijusius netikslumus, nesutikti su tvarkymu arba prašyti jį apriboti, prašyti duomenis ištrinti.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Jūsų asmens duomenų nelaikysime ilgiau nei būtina jų surinkimo tikslui pasiekti. Tai reiškia, kad, kai duomenų nebereikės, jie bus sunaikinti arba ištrinti iš mūsų sistemos.
Imamės atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad informacija apie jus, kurią apdorojame ir saugome, būtų paremta šia logika:
● Apdorojama ir saugoma tokį laikotarpį, kuriuo ji naudojama jums teikti kokią nors paslaugą;
● Kaip reikalauja teisė arba atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus;
● Tik tol, kol tai yra būtina jos surinkimo tikslu, jai apdoroti, arba ilgiau, jei tai numatyta galiojančiuose įstatymuose ar statistiniais tikslais.

SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮSKIEPIAI

Sukne.net elektroninė parduotuvė naudoja socialinių tinklų įskiepius (toliau – Įskiepiai). Kai naudojatės paslauga, kurioje yra Įskiepių, informacija iš jūsų įrenginio gali būti tiesiogiai perduodama socialinio tinklo operatoriui. Neturime jokios įtakos Įskiepio surinktiems duomenims. Jeigu esate prisijungę prie socialinio tinklo, naudojama paslauga gali būti susieta su jūsų socialinio tinklo paskyra. Jei sąveikaujate su Įskiepiais, pavyzdžiui, spustelėdami „Bendrinti“, informacija gali būti automatiškai rodoma jūsų socialinio tinklo profilyje. Net jei nesate prisijungę prie socialinio tinklo paskyros, Įskiepiai gali perduoti jūsų IP adresą socialinių tinklų operatoriams. Atsižvelkite į tai naudodamiesi mūsų paslaugomis.

Privatumo politika
bottom of page